KÖPVILLKOR

AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT

 

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga beställningar gjorda på Tradingbox AB´s hemsida, www.solstickandesign.se nedan kallad Hemsidan, och från Tradingbox AB´s kundtjänst, då kunden är konsument och leverans sker till en medlemsstat i EU.

Med konsument avses en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

Skulle annat lands lag än Sveriges vara tillämpliga gäller Villkoren i de delar de inte avviker från tillämplig tvingande konsumentlagstiftningen. Tradingbox AB följer självklart tillämplig tvingande konsumenträttslig lagstiftning.

 

2. BESTÄLLNING

Beställning ska göras genom Hemsidan eller av kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.

För att kunna göra en beställning utan att behöva erlägga moms måste du kontakta kundtjänst.

Det är viktigt att du direkt när du har fått orderbekräftelsen kontrollerar att den är riktig. Om något har blivit fel eller du önskar ändra något bör du kontakta oss omgående.

För att förenkla eventuella kontakter med vår kundtjänst uppmanar vi dig att ha beställningsbekräftelsen tillgänglig vid kontakter med oss.

På grund av svensk lagstiftning är vi tvungna att begära målsmans skriftliga tillstånd vid beställningar från kunder under 18 år.

 

3. PRIS

Mervärdesskatt

Priser på Hemsidan är angivna inklusive moms om 25 %. Moms utgår vid samtliga beställningar där kunden är konsument och bosatt i en medlemsstat i EU.

Moms utgår inte vid beställningar där leverans sker till land som inte är medlemsstat i EU. Tullkostnader kan tillkomma beroende av lagstiftningen i det land till vilket beställningen levereras. Eventuella avgifter för moms och tull betalas av kunden. Tradingbox AB har dessvärre inte någon möjlighet att informera kunden om dessa avgifter och kunden ansvarar själv för administrationen kring införsel av varorna och betalning av moms och tull.

 

Frakt

Priserna är angivna exklusive frakt. Om ordern är på mer än 500 kr, så är frakten gratis! Annars tillkommer en fraktkostnad på 59 kr som betalas av kunden som meddelas i samband med beställningen.

 

Betalning

Vid beställning genom webbshopen accepterar vi betalning med följande betal- och kreditkort: VISA, Amex,MasterCard, Maestro, Discover. För betalning med bank- och kreditkort: följ de instruktioner som lämnas på webbplatsen vid betalningen.

Faktura via klarna: Vid betalning mot faktura gäller betalningstiden 14 dagar från den dag dina varor skickas från oss. För att kunna använda dessa betalningsalternativ krävs ditt personnummer och en godkänd kreditbedömning hos vår partner samt att din order sänds till din folkbokföringsadress. Kreditbedömningen resulterar inte i en notering av omfrågningen hos kreditinstitut. När du handlar för mer än 6000 kr eller vill dela upp betalningen krävs även information om din årsinkomst. Avgift för fakturera mig är 19 kr. Fullständiga villkor redovisas tydligt i kassan.


Säkerhet

Vi erbjuder dig alltid ett säkert betalningssätt. Alla kortuppgifter och dina personuppgifter är krypterade vilket innebär att endast behöriga personer kan ta del av informationen.


Reservation

Tradingbox AB reserverar sig för eventuella skriv – eller tryckfel, och kan inte hållas ansvarigt för skada som en följd av sådan felaktighet.
Prisuppgifterna på Hemsidan är ett erbjudande och ett avtal har inte kommit till stånd förrän Tradingbox AB har bekräftat beställningen eller köpet.  


4. BESTÄLLNINGSVAROR

Handpenning

Vid beställning av vissa icke lagerförda varor måste beställning ske via kundtjänst. Vi tar ut en handpenning om 50% % av varans pris. Handpenningen ska ha kommit oss tillhanda innan varan beställs av oss.

Betalning

Hela varans pris måste ha kommit oss tillhanda innan leverans.

Avbeställning

Om du önskar avbeställa varan är du enligt

41 § konsumentköplagen skyldig att ersätta oss för våra kostnader och förluster såvida du inte kan utnyttja ångerrätten enligt punkt 6.

Retur

För beställningsvaror gäller inte öppet köp eller bytesrätt. Du kan dock ha ångerrätt enligt punkt 6. Kontakta gärna kundtjänst för att höra vad som gäller.

 

5. LEVERANS

Leveranstid

Normal leveranstid är tre– fyra arbetsdagar om varan ska skickas inom Sverige och du har angivit ditt mobiltelefonnummer. Har du inte angivit ditt mobiltelefonnummer kan leveransen ta upp till två dagar extra. Till postnummerområden med lantbrevbärare (oftast postnummer där den tredje siffran i postnumret är en femma, XX5 XX) kan leverans ta två – tre dagar längre än normal leveranstid.. För  specialbeställda varor sålda via vår kundtjänst samt leveranser till andra länder än Sverige gäller andra leveranstider. En preliminär leveranstid kan meddelas av kundtjänst. Leveranstiden meddelas annars efter bekräftelse har erhållits från leverantören.

Paketet ligger endast kvar hos utlämningsstället under fjorton (14) dagar från ankomstdatum, inom vilken tid du måste hämta ut paketet om det inte ska skickas tillbaka till oss.

Leveransbesked

Leveransbesked erhålles från transportören om du vid beställningen har uppgivit mobiltelefonnummer och mail.


Dröjsmål i leverans

Även om vi gör vårt yttersta för att leverera det som har blivit beställt i utlovad tid kan det bli fel. Om leveransen dröjer från vad som har utlovats ber vi dig kontakta oss omgående så att vi kan undersöka varför leveransen dröjer. Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig kan du ha rätt att häva köpet. Kontakta oss omgående om leveransen är försenad och det är viktigt att du erhåller varan inom viss tid.

 

Transportskador

Vi har valt transportörer vi anser borgar för god kvalitet i sina leveranser. Trots detta kan transportskador uppstå. Som köpare är du ansvarig för att vid mottagandet eller snarast möjligt därefter undersöka om varan eller förpackningen har synliga skador. Om varan eller förpackningen har synliga skador bör du anmäla dem direkt till transportören eller om du upptäcker dem efter leveransen till vår kundtjänst på info@tradingbox.se

 

6. ÅNGERRÄTT

Ångerfrist och meddelande

Vår målsättning är att du ska bli helt nöjd med den vara eller de varor du köper hos oss. Handlar du från Hemsidan eller vår kundtjänst har du därför enligt distans och hemförsäljningslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från att du har tagit emot den. Du måste dock meddela vår kundtjänst detta, se kontaktinformation längre ner. JULEN mellan perioden 15-november till 24-dec lämnar vi hela 30 dagars ångerrätt.

Vi ber dig observera att det inte betraktas som ett utnyttjande av ångerrätten att inte hämta ut ett paket eller att inte ta emot en leverans.

 

Undantag

Ångerrätten gäller inte för vara som är tillverkade efter ditt särskilda önskemål eller vara som på annat sätt på grund av din beställning har fått en tydlig personlig prägel.

 

Returvillkor

Om du ångrar ditt köp måste du sända tillbaka varan oanvänd och i ursprungligt skick till oss(du får dock undersöka så att varan inte är felaktig), se kontaktinformation längre ner. Du får själv stå för kostnaden för returfrakten.

Returadress:

Solstickan design
c/oTradingbox AB
Gelbgjutarevägen 3
171 48 Solna

 

Det är du som kund som står risken för att varan skadas eller försvinner under returfrakten så vi ber dig uppmärksamma lämpligheten att se till att varan är försäkrad samt att den är väl emballerad.

 

Återbetalning

Vi betalar tillbaka vad du har betalat för varan inom 30 dagar från det att vi har mottagit varan.

 

7. BYTESRÄTT

Vi lämnar förutom ångerrätten hela 30 dagars bytesrätt oavsett om beställning har skett genom Hemsidan eller från vår kundtjänst. Tiden räknas från orderdatumet. Du kan byta varan till annan vara av motsvarande eller lägre värde, alternativt erhålla ett tillgodohavande motsvarande vad du har betalat för varan. Om du byter till en billigare vara än den du lämnar tillbaka erhåller du ett tillgodohavande av mellanskillnaden.

Om du vill byta varan måste du returnera den oanvänd i originalemballage och bifoga kvitto på köpet. Om varan har varit del av ett erbjudande innefattande vissa villkor, som till exempel en vara på köpet, måste samtliga varor erbjudandet har omfattat lämnas tillbaka.

 

8. FEL I VARAN

Trots våra egna och våra leverantörers höga kvalitetskrav kan enstaka varor vara behäftade med fel.

Om en vara är felaktig och du har reklamerat i rätt tid ser vi självklart till att varan lagas eller byts ut kostnadsfritt för dig.

För att kunna bevisa att du har köpt varan hos oss är det viktigt att du har kvar din orderbekräftelse. Se därför till att alltid spara orderbekräftelsen.

 

9. REKLAMATION

Reklamation av fel i vara, fel eller dröjsmål i leverans av vara ska ske skriftligen till Tradingbox AB´s kontaktuppgifter hittar du under punkt 16, inom skälig tid, dvs. så snart som möjligt.

Sker inte reklamation inom skälig tid förlorar du rätten att göra eventuella påföljder enligt konsumentköplagen gällande mot Tradingbox AB

 

10. RESERVATION

Tradingbox AB reserverar sig för eventuella skriv – eller tryckfel, och kan inte hållas ansvarigt för skada som en följd av sådan felaktighet.

Prisuppgifterna på Hemsidan är ett erbjudande och ett avtal har inte kommit till stånd förrän Tradingbox AB har bekräftat beställningen eller köpet.

 

11. OUTHÄMTADE PAKET

För paket som inte hämtas ut inom skälig tid ansvarar vi inte. Outhämtade paket som returneras till oss fraktas på din risk och vi ansvarar heller inte för varan efter det att den har returnerats till oss. Det är därför viktigt att du hämtar ut eller tar emot ditt paket även om du har ångrat dig.

Vid outhämtade paket debiterar vi en avgift om 250 kr för paket som skickats inom Sverige och 350 kr för paket som skickats till annat land, vilket motsvarar våra kostnader för frakt, returfrakt och hantering.

 

12. KUNDTJÄNST

Om du har några frågor, något har blivit fel i leveransen eller av någon annan anledning önskar nå vår kundtjänst finns de tillgängliga för dig på:


Mail: kundtjanst@tradingbox.se

Mail besvaras vardagar inom 48 timmar.

 

13. PERSONUPPGIFTER

För fullgörandet av avtalet är Tradingbox AB skyldigt att samla in personuppgifter. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. De uppgifter som lämnas vid registreringen registreras och behandlas av Tradingbox AB. Du har rätt att en gång per år begära utdrag för den information som finns registrerad om dig. Om några uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller missvisande rättar vi självklart till dem om du meddelar oss. Du kan även begära att få uppgifterna om dig raderade.

Tradingbox AB använder endast uppgifterna för det rätta fullgörandet av avtalet och säljer inte personuppgifterna vidare till tredje part.

Genom godkännande av Villkoren godkänner du även Tradingbox AB insamling och behandling av personuppgifterna.


14. DATASKYDDSPOLICY

Så här hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster/produkter behöver vi behandla vissa personuppgifter/data om dig eller ditt besök på vår webbplats.

Vi värnar självklart om din integritet & säkerhet och samlar därför inte in fler uppgifter än vi behöver. Uppgifterna säljs givetvis aldrig vidare till tredjepart.

För din skull är det viktigt att du läser igenom vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder någon av våra tjänster. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på: kundtjanst@tradingbox.se


Insamling & använding av data.

Vilken information samlar vi in?

Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från hemsida, sociala media, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats, affärssystem) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt.

Information du förser oss med

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig, eller ditt företag på flera sätt, tex när du beställer våra tjänster/produkter eller kontaktar oss via formulär/mail från vår hemsida.

Denna information kan innefatta:

-Person- och kontaktinformation– namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.

-Betalningsinformation – fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.

-Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

-Geografisk information - din geografiska placering.

-Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.

Informationen vi samlar in är nödvändig antingen för att ingå avtal med oss, handla i webbutik eller för att ställa ut offert/liknande.

Personnummer behandlas bara i undantagsfall för vissa tjänster som kräver legitimerad identitet.Varför samlar vi in information & vad gör vi med informationen?

Vi samlar in data för att tillhandahålla, utföra & förbättra våra tjänster & produkter.

Din information stannar hos oss!

Vi kommer aldrig sälja eller delge din information till tredjepart utan din tillåtelse. Ibland delar vi personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna slutföra/leverera vårt åtagande gentemot dig. Alla våra partners ingår självfallet sekretessavtal & följer givetvis legala & tekniska krav för att din informations ska kunna hanteras säkert.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att lagra dina personuppgifter inom Sverige/EU/EES. Vissa sällsynta situationer kan dock kräva att vissa uppgifter hanteras av tredjepart (tex av teknikleverantör/underleverantör) Vi kommer dock alltid vidta åtgärder för att data som skickas/lagras på detta sätt hanteras på samma säkerhetsnivå som inom EU/ESS.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter

- Du som är kund/registrerad hos oss av någon anledning har flera rättigheter du bör känna till.

- Du har rätt att kostnadsfritt begära ut ett registerunderlag för vilka uppgifter om dig vi har sparade om dig/ditt företag.

- Du har rätt att få dina uppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande på något sätt. Du har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills dess att de blivit uppdaterade.

- Du har rätten att bli bortglömd. Radering av personuppgifter sker dock inte om de krävs för att slutföra vårt åtagande/avtal med dig, eller om annan svensk lag, myndighet eller domstol säger annat. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl för detta har du självklart rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter.

- Rätt att lämna klagomål, dra in samtycke.

Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att uppdatera/ändra denna policy. Ifall av ändring meddelar vi på vår webbplats www.solstickandesign.se. Vi kommer även upplysa vilka ändringar vi gjort i policyn vid ändringstillfället.

Du kan alltid kontakta oss om du vill ha tillgång till tidigare versioner.

Kontakta oss

Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på

Paul Maielli
Tradingbox AB
Industrivägen 17 
171 48 Solna, Stockholms län

Org: 556837-9969
E-mail: kundtjanst@tradingbox.se
Tele:  08-549 00 830


 

15. FORCE MAJEURE

Tradingbox AB befrias från att fullgöra leverans om det rätta fullgörandet därav förhindras på grund av omständighet utanför dess kontroll och som Tradingbox AB skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder det skäligen inte kunnat undvika eller övervinna, såsom arbetskonflikt, eldsvåda, olycksfall, krig, myndighets beslut eller annat förhållande som har legat utanför Tradingbox AB kontroll och som väsentligen inverkar på Tradingbox AB rätta fullgörande av avtalet.

 

16. TVIST

Tradingbox AB strävar efter att samtliga kunder ska vara nöjda. Vi försöker alltid att i första hand komma överens med dig om någonting har blivit fel. Om vi trots våra ansträngningar inte kan komma överens rekommenderar vi dig att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden för en oberoende prövning. Självklart följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

 

17. FÖRETAGSINFORMATION

 

Solstickan Design
c/o Tradingbox AB
Industrivägen 17
17148 Solna


Mail: kundtjanst@tradingbox.se

kundtjanst@tradingbox.se

Bankgiro 59 13 67-8
Bank: Nordea
IBAN: SE43 9500 0099 6034 05913678
Swift: NDEASESS

Organisationsnummer: 556837-9969
Reg.nr. för moms: SE556837-996901